Är en elektronisk underskrift juridiskt bindande?Nästan alltid är svaret JA, men det kan bero på om det finns en lag som reglerar hur en underskrift skall göras.

Ett avtal till exempel mellan två personer eller företag är i Sverige juridiskt bindande även om det är muntligt. Problemet med detta är att det blir lite bökigt om det skulle uppkomma en tvist. Vem sa vad och vad menades med det muntliga avtalet?

Samma sak gäller konsumentköplagen, ett muntligt avtal gäller, men kan vara bökigt att hänvisa till.

Då är det betydligt bättre att ha det på papper och skriva under med en penna. Att utföra denna signatur digitalt är egentligen ingen skillnad, dock så kan man med den digitala metoden lättare och bättre säkerställa att den som skrev
under faktiskt är rätt person. Till exempel genom att registrera vilken e-postadress avtalet skickats till, namnteckning, IP-adress, klockslag, låsa dokumentet för redigering etc. Elektroniska dokument lämnar också spår efter sig
i mailsystem så det kommer alltid vara mycket svårare att säga att man aldrig fick ett mail än att ett brev kom bort i posten.

I vårt system för digital signering låses dokumenten efter underskrift av båda parter. Dessa kan även laddas ner och sparas eller skrivas ut. Skulle en tvist uppstå är det väldigt enkelt att jämföra dokumenten. Skulle någon part då
ha varit kreativ med hjälp av Photoshop eller liknande riskerar denne då att ställas till svars för urkundsförfalskning då vi som en tredje utomstående part även har originalet säkert hos oss.

Ingen information överförs okrypterat eller i mail.

Med stöd av ovanstående är det ganska enkelt att inse att det är betydligt bättre att använda en digital signeringsmetod. Om parterna sitter med varsitt avtal som inte stämmer överens kan det annars bli svårt att avgöra vem som talar
sanning.2021-02-06