E-ID och elektronisk underskrift är inte samma sakOfta blandar man ihop begreppen e-id (BankID, Freja m.fl.) med elektronisk underskrift.

Ett e-ID är en identifikationshandling, detta behövs inte för att ett avtal skall vara giltigt eller bindande i de flesta fall. Om personen är känd behöver den inte legitimera sig, dock kan det ofta vara praktiskt, speciellt då ena
parten ansöker självmant utan att den andra är medveten om det, t.ex. på olika kommunportaler eller andra myndighetssidor.

Ibland, mellan företag, kan det dock vara opraktiskt då man som privatperson kanske inte vill använda sitt privata BankID eller i samband med utländska företag eller medborgare som troligen saknar BankID.

Om man känner sin motpart (företag och/eller person) är det ofta mer praktiskt att använda elektronisk underskrift än e-ID, detta kräver inga extra system.


2021-02-22