När kan man INTE använda elektronisk underskrift?

När kan man INTE använda elektronisk underskrift?

Kortfattat, när det finns lagkrav på annan underskriftsmetod, några exempel på när och varför de inte kan användas:

Testamente. Skall vara bevittnat och det innebär då stora svårigheter för digital signering eftersom personerna måste vara på samma plats samtidigt. Rent tekniskt finns inga hinder, men om någon ”lånat” någon annans BankID och skrivit ett testamente är det uppenbart svårt för de som skall bevittna att veta att det de bevittnar verkligen skrevs av den undertecknande.

Bolagshandlingar för kommanditbolag, handelsbolag och enskilda förtag kan ej skrivas under elektroniskt, dock kan årsredovisningen skrivas under då årsredovisningslagen tillåter detta

Fastighetsköp – enligt jordabalken kan detta inte utföras digital än. Här pågår dock en del arbete med olika utredningar så troligen kommer detta inom några år

Andra avtal som kräver bevittnande eller enligt lag måste utföras på papper. Är ni osäkra så läs på, på nätet, eller ställ frågan till oss.

Är du intresserad utav digital signering?
Här kan du läsa mer om vår produkt!