Enkel E-signering

Ett väldigt enkelt system för att hantera digital signering av avtal, offerter eller andra dokument som kräver underskrift

Mer om vår produkt

All kommunikation mot molntjänster är krypterad och lagrad i Sverige och uppfyller alla krav kring GDPR m.m.

Undertecknade av avtal sker enkelt med underskrift på dator, ipad, eller mobil. Det finns inte heller krav på BankID vilket underlättar då alla kan underteckna, även utländska medborgare.

Optisign låser de undertecknade avtalet och garanterar som tredje utomstående part, att avtalen inte förändras. Givetvis kan avtalen sparas ner och lagras lokalt om man önskar att ha det så. 

Att börja använda Optisign tar inte mer än ett par minuter. Skaffa ett konto, skriv in er egen signatur (det räcker att göra det en gång), skapa en kund och en kontaktperson och sen är ni färdiga för att skicka ert första avtal!

Optisign är utvecklat i Sverige av Optinet Software. Besök gärna vår hemsida här.

Kundregister

I Optisign finns ett inbyggt kundregister. I kundregistret söker du enkelt upp kunder på namn eller org.nr. Till varje kund kopplas obegränsat antal kontaktpersoner. Alla avtal ligger hela tiden tryggt lagrade i systemet, vill ni veta vilka avtal en kund har söker ni bara upp kunden och tittar på avtalsfliken.. Om er kund vill se avtalen, klickar ni på en knapp så får kunden ett mail med en länk till en säker inloggningssida. Använder ni softphone i er dator kan ni även klicka på kontaktpersonens telefonnummer för att ringa upp.

Frigör tid..

för säljarna att sälja mer.

Minimerar risken för kreditförluster..

då inga avtal kan tecknas utan org.nr.

Kortar ner leveransprocessen..

från en vecka till några minuter.

Tar helt bort risken..

för att avtal skall komma bort = inga missade affärer

Förmedlar en känsla av nytänkande..

och modernitet till kunden.

Tar bort risken...

för juridiska problem.

Tar bort administrativ tid...

vid frågor om avtal från kund eftersom det är väldigt enkelt att skicka ut en länk till portalen.

Möjliggör...

sökbarhet i avtal för personal som normalt inte hanterar avtal, men ändå har behovet.