Vad menas med avancerad elektronisk underskrift?

Vad menas med avancerad elektronisk underskrift?

 

Inom EU finns ett begrepp som kallas Avancerad elektronisk underskrift. *
Då det inte finns någon entydig standard kan man kort och gott säga att denna är säkrare, d.v.s. svårare att förfalska.
Det ställs vissa krav på en sådan signatur, bland annat skall undertecknaren kunna identifieras och den skall vara unikt knuten till undertecknaren, den skall inte heller kunna manipuleras eller ändras i efterhand.
Optisigns metod uppfyller dessa krav.

 

Här kan du läsa mer om Optisign!